Mikko ja Jouni ovat päässeet huomattavasti itseään parempaan seuraan - rotariuden etuja tämäkin!

 

Lappeenrannan AMK-opiskelijoiden Markkinointiosuuskunta Askel sai v. 2016 ad hoc-apurahan piirin projektiapurahoista. Apurahalla rahoitetaan osuuskunnan opiskelua aidossa businesympäristössä parin vuoden aikana. Tänä aikana osuuskunta tekee useita alueen yritysten ja organsaatioiden tilaamia käytännön projekteja. Yksi näistä oli esimerkiksi Lappeenrannan Joulukadun järjestäminen. Toinen esimerkki on Lappeenrannan Rotaryklubin tilaama "Rotary tutuksi"- markkinointitutkimus. Askel esittäytyi klubikokouksessa 17.1.2017. Tutkimustulokset julkistetaan tämän vuoden toukokuussa. Tutkimuksen yhteyshenkilöinä klubissa ovat Mikko ja Jouni.